top of page
IMG_6812.jpg

Privacy

Musicalstudio Shanna Elleswijk verwerkt persoonsgegevens en wij willen u hierover graag zo goed mogelijk informeren. In deze privacy verklaring geven wij weer hoe de persoonsverwerking binnen Musicalstudio Shanna Elleswijk geregeld is.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Voorbeelden van direct identificerende persoonsgegevens zijn een naam, adres en geboortedatum. Onder indirect identificerende persoonsgegevens vallen gegevens die niet rechtstreeks een persoon identificeren, maar daar wel betrekking op hebben. Zoals een telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden, spreekt men over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

Van wie verwerkt Musicalstudio Shanna Elleswijk persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben, wellicht krijgen of hebben gehad. Dat zijn gegevens van huidige leerlingen, potentiele nieuwe leerlingen, die interesse tonen in een theatercursus en oud-leerlingen. En mensen, die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben of hebben gehad.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Musicalstudio Shanna Elleswijk?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Musicalstudio Shanna Elleswijk verwerkt uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Verwerkt Musicalstudio Shanna Elleswijk bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens worden de wet extra beschermd. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn informatie over uw gezondheid, politieke voorkeur, godsdienst en strafrechtelijk verleden. Wij vragen bij uw inschrijving voor een danscursus niet om bijzondere persoonsgegevens. Wij verwerken alleen bijzondere gegevens als wij dat moeten op basis van de wet of als u ons dat vraagt en met uw uitdrukkelijke toestemming. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze diensten.

Musicalstudio Shanna Elleswijk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders en voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bij een inschrijving van een persoon jonger dan 16 jaar voor een dans- of theatercursus bij Dancestudio Shanna Elleswijk, is toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers vereist.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van Musicalstudio Shanna Elleswijk worden verwerkt door de eigenaresse van Musicalstudio Shanna Elleswijk, mevrouw S. Elleswijk-Meerman.

 

Met welk doel verwerkt Musicalstudio Shanna Elleswijk persoonsgegevens?

Als u een theatercursus wilt gaan volgen bij onze musicalstudio, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven en zorg dragen voor de benodigde informatie over de cursussen. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- het verwerken van uw persoonsgegevens voor onze administratie- u te e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- u te informeren over wijzigingen. Als u als nieuwe leerling bij ons op les komt, ontvangt u na inschrijving een e-mail over uw inschrijving, de start van de cursus, de kosten en anderszins. Als u bij ons dans- of theaterlessen volgt, willen wij u goed van dienst kunnen zijn. Wij gebruiken uw naam en e-mailadres bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over uw inschrijving en/of theatercursus en musicalstudio gerelateerde zaken. Of als u zelf een vraag aan ons stelt per e-mail of telefonisch. We informeren u over (bijzondere of gewijzigde) lessen of activiteiten binnen de musicalstudio. We sturen u voor aanvang van en tijdens de theatercursus informatieberichten met data of wetenswaardigheden. Als u deze e-mails niet wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven via musicalstudioshannaelleswijk@gmail.com.

 

Tot slot verwerken wij persoonsgegevens ter ondersteuning van de administratie rondom de afhandeling van de betaling van lesgelden. Wij houden in onze administratie bij of wij het lesgeld ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Wij maken bij de lessen gebruik van een presentielijst, waar alleen uw voor- en achternaam op staat. Deze presentielijst is ter inzage van onszelf en een aantal door ons geselecteerde personen (docenten). Wij houden op de presentielijst bij of u op de dansles aanwezig bent, wellicht een dansles niet aanwezig bent of dat er andere bijzonderheden zijn waardoor u de les(sen) niet kunt bijwonen. Deze gegevens kunt u zelf aan ons verstrekken en deze gegevens worden niet met derden gedeeld. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor externe promotie- of marketingdoeleinden.

 

Hoe lang bewaart Musicalstudio Shanna Elleswijk de persoonsgegevens?

Op grond van de AVG is er geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens vastgesteld. Wij zijn als ondernemer wel wettelijk verplicht onze administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Een aantal basisgegevens moeten voor deze duur bewaard blijven. Musicalstudio Shanna Elleswijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij bewaren uw gegevens voor de duur van de periode dat u bij ons een danscursus volgt en voor de periode waarbij deze gegevens in de (nabije of verre) toekomst nog van pas zouden kunnen komen.

 

Hoe gaat Musicalstudio Shanna Elleswijk met de persoonsgegevens om?

Musicalstudio Shanna Elleswijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens, die wij van (potentiele nieuwe) leerlingen ontvangen, verwerken wij voor onze eigen administratie. Deze gegevens worden heel zorgvuldig bewaard. Wij delen alleen persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een aloude traditie van etiquette is, dat wij geen persoonsgegevens van onze leerlingen delen met uw dansvrienden, bekenden of hostingbedrijven. Dat hebben wij nog nooit gedaan, uit goed fatsoen en respect voor ieders privacy. Zo geven wij bijvoorbeeld -zonder schriftelijke toestemming- nooit een achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, (mail)adres of anderszins aan iemand door.

 

Cookies

Musicalstudio Shanna Elleswijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies, die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De cookies bewaren geen persoonsgegevens.

 

Beeldmateriaal

Het is niet toegestaan foto's van onze website zonder schriftelijke toestemming te gebruiken voor andere websites of voor wat voor publicatie dan ook. De meeste foto's op deze website zijn afkomstig van een (huis)fotograaf en/of door onszelf gemaakt. Om hier zelf zicht op te kunnen houden en de privacy van anderen te kunnen respecteren, verzoeken we iedereen vriendelijk doch dringend zelf geen foto's of filmpjes tijdens de lessen te maken. Tijdens voorstellingen of andere evenementen kan één van onze huisfotografen/videografen in opdracht van Musicalstudio Shanna Elleswijk foto's en filmopnames maken. Als u niet gefotografeerd of gefilmd wilt worden en/of uw foto niet (meer) op onze website wilt, respecteren we dat natuurlijk. Laat het ons dan gelijk weten per e-mail (musicalstudioshannaelleswijk@gmail.com). Dan houden we daar rekening mee en/of verwijderen wij uw foto van onze website of social media.

 

Inzage persoonsgegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (deels) te verwijderen.  U kunt een verzoek sturen naar musicalstudioshannaelleswijk@gmail.com. Wij proberen zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, maar binnen vier weken.  

 

Beveiliging persoonsgegevens

Musicalstudio Shanna Elleswijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via musicalstudioshannaelleswijk@gmail.com.

 

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Musicalstudio Shanna Elleswijk kunt u terecht bij de directie via  musicalstudioshannaelleswijk@gmail.com of telefonisch via

06-11368667 (Shanna Elleswijk-Meerman). Indien u geen prijs stelt op informatie over Musicalstudio Shanna Elleswijk of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kunt u dit aan ons doorgeven. Wij zullen dan reageren op uw verzoek.

 

Wijziging privacy verklaring en disclaimer

Musicalstudio Shanna Elleswijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. De inhoud is met zorg samengesteld. Hoewel wij getracht hebben de juiste informatie aan te bieden, verstrekken wij expliciet noch impliciet enige garantie, dat de aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

 

Uithoorn, 24 mei 2020

bottom of page